VyhledatPřihlášení
Pobočka

Dárkový obchod Dárkový obchod Sklípek plný radosti


Výroba klíčů

Kopírujeme klíče značek FAB, WINKHAUS, ISEO, GUARD a mnoho dalších.

Poptávka

Nenašli jste produkt, který jste hledali? Zašlete nám poptávku. Klikněte zde.

V nejkratší možné době Vám zašleme cenovou nabídku.

Bezpečnostní informace a GDPR

Ochrana dat

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete, máte právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu, výmaz, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých kupujícím dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Neregistrovaný zákazník (spotřebitel), musí údaje při opětovné poptávce, objednávce zadávat znovu. Tím, že nám prostřednictvím eshopu poskytnete jakékoliv osobní údaje i bez souhlasu se zpracováním osobních údajů, budeme evidovat v rámci zákonného důvodu, základní údaje k vyřízení Vaší poptávky, objednávky. Poptávkou nebo objednávkou dochází k zákonnému důvodu i bez souhlasu se zpracováním osobních údajů, používáním a přenosem těchto osobních údajů v rámci vyřízení Vaší poptávky a objednávky. Tyto údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k vyřízení objednávky.

Registrovaný zákazník (podnikatel), nemusí tyto údaje vyplňovat znovu. Údaje jsou uložené do databáze, takže při dalším nákupu již nemusíte vyplňovat celý registrační formulář znovu – stačí zadat Vaše přístupové jméno a heslo.

Tato data považujeme za přísně důvěrná a neposkytujeme je žádné třetí straně. Výjimkou je pouze kurýrní služba (Česká pošta a PPL), která s každou zásilkou dostává Vaši adresu, a to z důvodu doručení zásilky. Vaše data budou kdykoliv na Vaši žádost opravena nebo vyřazena z databáze. Při uchovávání osobních údajů se řídíme Vašimi zaškrtnutými souhlasy.

Veřejný registr zpracování osobních údajů:

www.uoou.cz

Naše registrační číslo: 00047911

Vaše osobní údaje jsou u nás zabezpečeny. 

 

Ochrana dat - GDPR

Podmínky zpracování a zásady ochrany osobních údajů:

GDPR (General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je nové komplexní evropské nařízení o ochraně dat, které poskytne fyzickým osobám v Evropské unii (EU) větší ochranu dat. 

Ve firmě I.P.CONNECT, s.r.o. jsme aktualizovali naše systémy a procesy v rámci platnosti zákona o zpracování osobních údajů s účinností dne 24. dubna 2019 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR)

 

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma I.P.CONNECT, s.r.o. Provozuje I.P.CONNECT, s.r.o., IČ: 25495798  DIČ: CZ25495798, se sídlem Matějova 129/2, 408 01 Rumburk, zapsaná v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21000 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce: I.P.CONNECT, s.r.o., Matějova 129/2, 40801 Rumburk

Email: vorechovska@connect-ip.cz.

Kontaktní osoba: Iveta Vořechovská

Telefon: +420 604 203 852.

1.2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele. Zároveň nebyl určen zástupce pro plnění povinnosti ve smyslu GDPR.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu dobrovolně poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo poptávky.

Kupující - Spotřebitel:

 •  oslovení, titul, jméno a příjmení
 •  adresa
 •  e-mail
 •  telefonní číslo (pevná linka, mobil)
 •  číslo účtu (odstoupení od smlouvy, reklamace, přeplatek…)

Kupující – Podnikatel (registrovaný v B2B sekci):

 • oslovení, titul, jméno a příjmení kontaktní osoby včetně osob pověřených firmou o zastupování
 • název společnosti
 • IČ a DIČ společnosti
 • adresa společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo (pevná linka, mobil)
 • číslo účtu (odstoupení od smlouvy, reklamace, přeplatek…)

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:

- zadání nebo zpracování Vaší objednávky, poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce a poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení a zpracování objednávky, poptávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy.

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3.4. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy, uvedené údaje uchováváme a zpracováváme po dobu zákonných lhůt dle platné legislativy (maximálně 10 let)

 

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje:

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu)

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje anonymizuje (odstranění z databáze).

 

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou:

a) Programátor internetového obchodu (e-shopu) skupiny Genius Web

b) Poskytovatel softwaru pro tvorbu a správu internetového obchodu Genius Web

c) PPL CZ s.r.o.

d) Česká pošta, s.p.

e) Poskytovatel účetního softwaru pro správu provozu systému firma Solitea Česká republika, a.s.

f) Google analytics

g) Poskytovatel Hostingu – ONEsolution, s.r.o.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy.

 

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Vaše data jsou uchovávána v systému Money S4, který je vybaven modulem GDPR, pro kvalitní správu a ochranu Vašich dat.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky, poptávky z internetového objednávkového, poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a máte možnost udělit souhlas s poskytnutím osobních údajů.

8.2. V případě Vašeho zaškrtnutého souhlasu s těmito podmínkami souhlasíte prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů, že Vaše osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně bez nátlaku a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů osobních údajů pod č. 00047911

 

Informační dopis GDPR pro obchodní partnery (pro stažení klikněte na název)

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely (pro stažení klikněte na název)

 

Tyto bezpečnostní informace nabývají účinnosti dnem 19.11.2019.

 

Kategorie
Doplňkové informace


Rodinný podnik

ŽELEZÁŘSTVÍ I.P.CONNECT, s.r.o.
Spolehlivá firma

Matějova 685/8
40801 Rumburk
Česká republika

+420 603 544 500
info@connect-ip.cz

PROVOZNÍ DOBA:

Rýchly kontakt

Po-Pá: 7:00 - 17:00
So: 8:00 - 12:00
Zobrazené produkty v katalogu:

16 774 položek

2 555 598 ks skladem


Přidejte zde svoji recenzi

Železářství I.P.CONNECT, s.r.o. na google.com Železářství I.P.CONNECT, s.r.o. na Firmy.cz
Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.
V pořádku
Další informace