VyhledatPřihlášení
Aktuality

Pronájem!

Nebytové "komerční" prostory 54 + 35 m2

"Odkaz zde"


Poptávka

Nenašli jste produkt, který jste hledali? Zašlete nám poptávku. Klikněte zde.

V nejkratší možné době Vám zašleme cenovou nabídku.

Bezpečnostní informace a GDPR

Ochrana dat

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pro práci s osobními daty splňujeme zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který zásadně ovlivnil práva a povinnosti těch, jimž osobní údaje patří, i těch, kteří s nimi pracují.K tomu, abychom Vaši objednávku doručili přímo Vám, případně ji s Vámi mohli komunikovat, potřebujeme znát některé údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail). Pokud jste firma a požadujete na zakoupené zboží fakturu, pak bychom měli znát ještě doplňující údaje (název firmy, IČ, DIČ, číslo účtu).Tím, že nám prostřednictvím e-shopu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, používáním a přenosem těchto osobních údajů.

Tyto údaje ukládáme do databáze, takže při dalším nákupu již nemusíte vyplňovat celý registrační formulář znovu - stačí, když zadáte Vaše přístupové jméno a heslo. Tato data považujeme za přísně důvěrná a neposkytujeme je žádné třetí straně. Výjimkou je pouze kurýrní služba (Česká pošta a PPL), která s každou zásilkou dostává z důvodu doručení zásilky Vaši adresu. Vaše data budou kdykoliv na Vaši žádost opravena nebo vyřazena z databáze.

 

Veřejný registr zpracování osobních údajů:

www.uoou.cz

Naše registrační číslo: 00047911

Vaše osobní údaje jsou u nás zabezpečeny. 

 

Ochrana dat - GDPR

Podmínky zpracování a zásady ochrany osobních údajů.

GDPR (General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je nové komplexní evropské nařízení o ochraně dat, které poskytne fyzickým osobám v Evropské unii (EU) větší ochranu dat. 

Ve firmě I.P.CONNECT ,s.r.o.  aktualizujeme naše systémy a procesy v rámci příprav na začátek platnosti GDPR dne 25. května 2018.

 

I. Základní ustanovení

  1.  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma I.P.CONNECT, s.r.o.  provozuje I.P.CONNECT, s.r.o.  IČ 25495798  DIČ CZ25495798, se sídlem Matějova 129/2, 40801 Rumburk, zapsaná v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21000 (dále jen: „správce“).                                                            
  2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: I.P.CONNECT ,s.r.o.  Matějova 129/2 40801 Rumburk, Email: vorechovska@connect-ip.cz. kontaktní osoba je Iveta Vořechovská, telefon: +420 604 203 852.                                                                                                        
  3.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.                                                                            
  4.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinnosti ve smyslu GDPR.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo poptávky.

Maloobchodní zákazník:

- oslovení, titul, jméno a příjmení
- adresa
- e-mail
- telefonní číslo (pevná linka, mobil)
- číslo účtu (odstoupení od smlouvy, reklamace, přeplatek…)

Velkoobchodní zákazník-

- oslovení, titul, Jméno a příjmení kontaktní osoby  včetně osob pověřených firmou o zastupování
- název společnosti
- e-mail
- telefonní číslo (pevná linka, mobil)
- adresa společnosti
- IČ a DIČ společnosti
- číslo účtu (odstoupení od smlouvy, reklamace, přeplatek…)

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• je zadání nebo zpracování Vaší objednávky, poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce a poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení a zpracování objednávky, poptávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy, uvedené údaje uchováváme a zpracováváme po dobu zákonných lhůt dle platné legislativy (maximálně 10 let)

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje anonymizuje (odstranění z databáze).

 

 V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou:

a) Programátor internetového obchodu (e-shopu) skupiny Genius Web

b) Poskytovatel softwaru pro tvorbu a správu internetového obchodu Genius Web

c) PPL CZ s.r.o.

d) Česká pošta, s.p.

e) Poskytovatel účetního softwaru pro správu provozu systému firma Solitea Česká republika, a.s.

f) Google analytics

g) Poskytovatel Hostingu – ONEsolution, s.r.o.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Právním důvodem tohoto zpracování  je plnění smlouvy.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Vaše data jsou uchovávána v systému Money S4, který je vybaven modulem GDPR, pro kvalitní správu a ochranu Vašich dat.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky, poptávky z internetového objednávkového, poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů, že Vaše osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně bez nátlaku a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů osobních údajů pod č. 00047911

 

Informační dopis GDPR pro obchodní partnery (pro stažení klikněte na název)

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely (pro stažení klikněte na název)

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.

 

KategorieDoplňkové informace


Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás Spolehlivá firma

Matějova 129/2
40801 Rumburk
Česká republika

+420 412 331 108
info@connect-ip.cz

Provozní doba:

Rýchly kontakt

Po-Pá: 7:00 - 17:00

So: 8:00 - 12:00


Iveta Vořechovská

- Jednatelka

- Evidence objednávek

- Reklamace dodávek

- Fakturace


Tel: +420 604 203 852


Michal Vořechovský, BBA

- Obchodní manažer

- Dotazy k produktům

- Skladová dostupnost

- Individuální cenové nabídky


Tel: +420 603 279 210


Petr Korba

- Specialista prodeje

- Dotazy k produktům

- Skladová dostupnost


Tel: +420 603 544 500


Zobrazené produkty v katalogu:

14 238 položek

2 604 846 ks skladem

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.
V pořádku
Další informace